համար

համար
(in: հաշիւ համարոյ)

Mouradian 1996: 287

Փիլ. իմաստ. 41

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՀԱՄԱՐ — (ոյ, ոց, կամ ու, ուց կամ ի.) NBH 2 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ռմկ. համրանք. ἁριθμός numerus. Թիւ. գումար թուոյ. հաշիւ. ... *Որոյ ոչ գոյ համար: Որոց ոչ գոյր թիւ, եւ ոչ համար:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՍՆ — ( ) NBH 2 0785 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c նխ. ἔνεκα, ἔνεκεν, διά, χάριν propter, ob, de, gratia, causa. Յաղագս. սակս. ʼի պատճառս. ʼի շնորհուկս. զ, պատմական. համար, սեպը .... *Հալածեալ վասն արդարութեան: Վասն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՐԵՄ — (բերի, բե՛ր.) NBH 1 484 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φέρω, ἅγω, ἥνεγκα կամ ἥγαγον fero, tuli; porto եւն. Ածել անտի այսր. մատուցանել. մերձեցուցանել. բառնալ եւ կրել ʼի հեռուստ մօտ առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Медаль «За безупречную службу» (Армения) — Медаль «За безупречную службу» …   Википедия

 • Из-за чести (фильм) — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

 • ԱՆՀԱՄԱՐ — ( ) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. ἁναρίθμητος innumerabilis Որոյ չիք համար կամ թիւ. անթիւ. անթուելի. անհաշիւ. համրանք չունեցօղ. ... *Զենուին արջառս եւ ոչխարս անհամարս եւ անթիւս (յն. մի բառ)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԼՈՒԽ — (գլխոյ, ոց.) NBH 1 0561 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. κεφαλή caput Վերին եւ երեւելի մասն մարմնոյ մարդոյ, եւ ամենայն կենդանեաց. ... եբր. րօշ ... եւն. *Նա սպասեսցէ քում գլխոյ: Զգլուխն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՄԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0579 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. σύλλεξις, συλλογή, συναγωγή , συνουσία collectio, congregatio, coetus Հաւաքումն. ժողով. խումբ միահամուռ. համար բազմութեան. ճէմ, ճէմաթ. ճիւմհիւր (իսկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԳԱԲԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 0745 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c, 14c ԶՈՒԳԱԲԱՆԵՄ եւ ԶՈՒԳԱԲԱՆԻՄ. ἁναλογέω, παραβάλλω confero, comparo, proportione respondeo Ի կշիռ դնել բանիւ. զուգակշռել. համեմատել. *Զի՞նչ զնոյն ինքն զԱստուծոյ զգետն ընդ մանր անձրեւոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԳԱԲԱՆԻՄ — ( ) NBH 1 0745 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 13c, 14c ԶՈՒԳԱԲԱՆԵՄ եւ ԶՈՒԳԱԲԱՆԻՄ. ἁναλογέω, παραβάλλω confero, comparo, proportione respondeo Ի կշիռ դնել բանիւ. զուգակշռել. համեմատել. *Զի՞նչ զնոյն ինքն զԱստուծոյ զգետն ընդ մանր անձրեւոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.